Category: Politika

Kdo by tu měl být navěky?

Když se ohlédnu za svým životem, prožil jsem jeho významnou Äást v éře socialistického minula. V dobÄ›, kdy u nás vládla jedna jediná strana mající monopol vlastnÄ› na vÅ¡echno, která si mohla s naší zemí i naÅ¡imi lidmi dÄ›lat, co se jí jen zlíbilo. Je jasné, že jsme tehdy volili víceménÄ› stále stejné politiky, ale to Äasto jen…


Politika a válka

Politika je opravdu úplnÄ› vÅ¡ude a my jako lidé a řádní obÄané musíme také chápat to, že se nám nÄ›kdy nebudou líbit také politické názory různých lidí a také politiků. I když samozÅ™ejmÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› chápu, že naÅ¡e ÄŒeská republika má opravdu veliké problémy, a to kvůli ekonomice a také kvůli covidu a také…


Politické tření

Každý z nás je jiný. A to mimo jiné znamená i skuteÄnost, že se jinak díváme na politiku a jinak také volíme, pokud vůbec volíme. Je sice jisté, že ve volbách mnohdy pÅ™inejmenším pÅ™ihlížíme i k tomu, jakou má který kandidát tvářiÄku, jak se vyjadÅ™uje, co nám slibuje a co o nÄ›m říkají jiní, ale v zásadÄ› se…