Politika a válka


Politika je opravdu úplnÄ› vÅ¡ude a my jako lidé a řádní obÄané musíme také chápat to, že se nám nÄ›kdy nebudou líbit také politické názory různých lidí a také politiků. I když samozÅ™ejmÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› chápu, že naÅ¡e ÄŒeská republika má opravdu veliké problémy, a to kvůli ekonomice a také kvůli covidu a také kvůli válce na UkrajinÄ›. Opravdu tohoto je mi líto a mrzí mÄ›, že se tohle u nás dÄ›je, protože i kvůli válce na UkrajinÄ›, že ho napadlo Rusko, tak i my v ÄŒeské republice, ale i jinde ve svÄ›tÄ›, máme takové velké problémy, že je to až nespravedlivé.

Donald Trump.

Tady ale opravdu musím uznat, že skoro nic není spravedlivé. Je opravdu hodnÄ› vÄ›cí, které bych já osobnÄ› chtÄ›la zmÄ›nit, ale tÅ™eba například nemohu, nemám tÅ™eba na to nárok a nebo nemám na to sílu nebo peníze, takže bohužel nezmůžu nic. A to vÄetnÄ› politiky. I když moje teta i můj strýc byli opravdu hodnÄ› politicky aktivní, tak nakonec z politiky oba dva odeÅ¡li. Divíte se vůbec?

Válka je špatná.

Oni sami mi Å™ekli, že už na to opravdu nemÄ›li žaludek a nervy se stále dohadovat, nebo dÄ›lat různé názory a nebo se s nÄ›kým hádat o to, aby náš stát byl více perspektivní. Já sice chápu, je logické, že každá politická strana a nebo každý politik si udÄ›lají vÅ¡echno podle sebe. UdÄ›lají vÅ¡echno podle sebe tak, jak jim to vyhovuje. Zní to naprosto logicky a já bych to asi taky tak dÄ›lala. Jenomže si potom zpÄ›tnÄ› uvÄ›domuji, jak nÄ›kteří obÄané opravdu nadávají na nÄ›jaké politické strany a nebo politiky, že mÄ› osobnÄ› by to bylo líto. Opravdu bych si nepřála, aby nÄ›kteří obÄané a spoluobÄané na mÄ› nadávali, že jsem tÅ™eba politik úplnÄ› na nic a nebo že mÄ› úplnÄ› nenávidí a kdo ví, co by mi jeÅ¡tÄ› udÄ›lali. Jsou pÅ™ece i výhrůžky, což je Å¡patné a mÄ› osobnÄ› se to vůbec nelíbí a příÄí se mi to. A co vy a politika? Zajímáte se o politiku nebo je vám to úplnÄ› fuk?