Skutečně jsme přes mobil sledováni?


Chytrý mobilní telefon se stal běžnou souÄástí naÅ¡ich životů. Valná Äást z nás jej mí neustále pÅ™ipojen k internetu, a to pÅ™edevším díky operátorům, kteří nabízí tarify s neomezenými daty. Je to zkrátka mnohem pohodlnÄ›jší mít je neustále zapnutá a pár kliknutími si tak vyhledat vÅ¡e, co potÅ™ebujeme. To vÅ¡ak zvláštÄ› u starší generace vyvolává obavy: nejsme pÅ™es mobilní telefon sledováni?

 

chytrý mobilní telefon

 

ZvÄ›sti o tom, že vlády odposlouchávají naÅ¡e hovory, jsou staré jako telefony samy. A se zlepÅ¡ujícími se technologiemi je tato možnost stále pravdÄ›podobnÄ›jší. StaÄí si jen vzpomenout, kolikrát ve zprávách slyšíme, že pÅ™i pátrání po ztraceném ÄlovÄ›ku sledovali i signál jeho mobilního telefonu. Ukazuje se tedy, že i takovéto sledování je možné. MÄ›li bychom se tedy bát?

 

Nikoliv nezbytnÄ›. Musíme si uvÄ›domit, že naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás je pro vládu, a to jakoukoliv, z tohoto pohledu absolutnÄ› nezajímavá. SkuteÄnÄ› každému je v podstatÄ› jedno, že jste ten a ten den jeli do Prahy, případnÄ› že jste si vyÅ¡li na procházku do parku, nebo že jste zavolali ženÄ›, abyste se s ní domluvili na nákupu. Nic z toho není důležité, a sledování veÅ¡keré komunikace a pohybu lidí by bylo znaÄnÄ› ekonomicky nevýhodné.

 

telefon není sledovací zařízení

 

SamozÅ™ejmÄ› jsou zde osoby, u kterých se dÄ›lají výjimky, a u kterých je monitorování komunikace i pohybu pravdÄ›podobné. Jsou to například vysocí politici Äi skuteÄnÄ› bohatí podnikatelé. TÄ›ch je vÅ¡ak skuteÄnÄ› minimum, a pro běžného obÄana to nemá absolutnÄ› žádný vliv.

 

Navíc je potÅ™eba si uvÄ›domit, že aÄkoliv technologie samozÅ™ejmÄ› hodnÄ› pokroÄila, sledování stále jeÅ¡tÄ› není na takové úrovni, jak nám pÅ™edkládají například Å¡pionážní filmy. Naprostá vÄ›tÅ¡ina satelitů, které mobilní operátoÅ™i využívají, zaměřuje s pÅ™esností od deseti do sta metrů, což rozhodnÄ› není ani zdaleka tak pÅ™esné, jak by se nám mohlo zdát. Proto se rozhodnÄ› nemusíme bát mít mobilní telefon pÅ™i ruce, kdykoliv jej budeme potÅ™ebovat. RozhodnÄ› nás pÅ™es nÄ›j nikdo nesleduje.