Proč se v době covidu rozmohlo sbírání květin


Lidé mají nejrůznÄ›jší koníÄky. Je tedy celkem pochopitelné, že nÄ›které z nich jsou populárnÄ›jší než jiné. OvÅ¡em jejich obliba se v průbÄ›hu Äasu mÄ›ní, mimo jiné také podle nejnovÄ›jších trendů. A jedním z tÄ›ch, které byly velmi populární zejména bÄ›hem pandemie covidu, bylo sbírání vzácných exotických pokojových rostlin.

 

klasická monstera

 

K jejich popularitÄ› pÅ™ispÄ›lo hned nÄ›kolik faktorů. Tím prvním byla v podstatÄ› vynucená izolace a sociální distanc, který vÄ›tÅ¡ina lidí dodržovala. To samozÅ™ejmÄ› nepůsobí dobÅ™e na psychiku žádného sociálního druhu, mezi který patří například právÄ› lidé. Je tedy jasné, že hledali způsob, jak tuto prázdnotu zaplnit. Ano, mnozí si pořídili domácí zvíře, například psa Äi koÄku, avÅ¡ak další uznali, že pro nÄ› nemají vhodné podmínky. PÅ™esto chtÄ›li mít doma nÄ›co živého – a tím nÄ›Äím byly rostliny.

 

Svou roli sehráli také nejrůznÄ›jší influencemi, aÅ¥ už na Instagramu Äi YouTube, kteří se na této vlnÄ› v podstatÄ› svezli. Ukazovali své vzácné přírůstky i velké zelené sbírky svých domácích džunglí, pÅ™iÄemž jejich diváci to samozÅ™ejmÄ› vidÄ›li a chtÄ›li napodobit. To mÄ›lo za následek, že mnoho domů bylo plných kvÄ›tináÄů s nejrůznÄ›jšími rostlinami.

 

různé druhy pokojových rostlin

 

Tak to Å¡lo nÄ›jaký Äas, avÅ¡ak v souÄasnosti zájem o toto hobby opadl, a drží se jej pouze hrstka lidí z původního poÄtu, pÅ™iÄemž mnozí z nich své sbírky znaÄnÄ› zredukovali. I tento vývoj se vÅ¡ak dal oÄekávat, neboÅ¥ rostliny, na rozdíl například od známek, jsou živé a potÅ™ebují péÄi. Mnohé druhy jsou pak navíc pomÄ›rnÄ› nároÄné na složení půdy, vlhkost vzduchu i teplotu. Navíc také tyto kvÄ›tiny rostly, a i když lze doma mít Å™adu malých kvÄ›tináÄů, když je potÅ™eba stejný poÄet velkých, pak už je problém s místem.

 

Svou roli sehrály samozÅ™ejmÄ› také zvyÅ¡ující se ceny kvÄ›tin způsobené jak zvýšenou poptávkou, tak i rostoucí inflací. JednoduÅ¡e Å™eÄeno se tento koníÄek mnohdy stal příliÅ¡ drahým, než aby jej bylo možné provozovat. A je to dobÅ™e. Koneckonců, i rostliny jsou živé bytosti a zaslouží si tu nejlepší péÄi.