Lidé mají nejrůznÄ›jší koníÄky. Je tedy celkem pochopitelné, že nÄ›které z nich jsou populárnÄ›jší než jiné. OvÅ¡em jejich obliba se v průbÄ›hu Äasu mÄ›ní, mimo jiné také podle nejnovÄ›jších trendů. A jedním z tÄ›ch, které byly velmi populární zejména bÄ›hem pandemie covidu, bylo sbírání vzácných exotických pokojových rostlin.     K jejich popularitÄ› pÅ™ispÄ›lo hned nÄ›kolik faktorů. Tím prvním…