Proč se stát letuškou?


Možná, že potÅ™ebujete v životÄ› zmÄ›nu. VaÅ¡e stávající zamÄ›stnání vás nebaví, nebo jste akorát dodÄ›lali Å¡kolu a nevíte, ke odstartovat svou kariéru. A co to zkusit trochu netradiÄnÄ›? PonoÅ™te se do víru letectví a staňte se letuÅ¡kou nebo stevardem.

Toto zamÄ›stnání je prestižní pro spoustu lidí. Nabízí totiž takové výhody, jako vám může jen stěží nabídnout jiné zamÄ›stnání. SamozÅ™ejmÄ›, výhody jsou vykoupeny i nevýhodami, například nepravidelná pracovní doba, odlouÄení od domova, velká psychická zátěž a podobnÄ›.

Ale pokud si zvyknete na život na palubě, uznáte, že se jedná o zkušenost k nezaplacení. Jaké výhody tato práce má?

 

Cestujete zdarma po celém světě

Hlavní výhodou je, že jako palubní průvodÄí létáte po celém svÄ›tÄ› a jeÅ¡tÄ› vám za to platí. SamozÅ™ejmÄ›, záleží na tom, u jakých aerolinek létáte. Každá aerolinka lítá do vybraných destinací. Téměř vždy má posádka letadla po pÅ™istání nÄ›jaké to volno, bÄ›hem kterého mohou prozkoumat mÄ›sto. U vzdálenÄ›jších destinací i klidnÄ› nÄ›kolik dní.

letadlo

 

Možnost letů zdarma

Pokud chcete cestovat i mimo práci a užít si opravdovou dovolenou, máte díky svému zamÄ›stnání jedineÄnou možnost. Spousta leteckých spoleÄností umožňuje svým letuÅ¡kám a stevardům využít zvýhodnÄ›ných letenek nebo dokonce letenky zdarma.

 

Flexibilní pracovní doba

Je mnoho lidí, pro které je Äisté utrpení pÅ™edstava každodenní práce od 9 do 5. PotÅ™ebují mít flexibilnÄ›jší pracovní dobu, nestálou a nemít pocit stereotypu. PÅ™i tomto požadavku je práce letuÅ¡ky opravdu ideální. VaÅ¡e smÄ›ny a Äasy letů se budou střídat, budete létat pÅ™es týden, o víkendech, ve dne, v noci. Zároveň ale budete mít dost Äasu na odpoÄinek, kvůli bezpeÄnosti.

letadlo

 

Zlepšení komunikace

Jako palubní průvodÄí si zlepšíte své komunikaÄní dovednost a také si procviÄíte jazyk. Cizí jazyky musíte umÄ›t už pÅ™ed nástupem, jinak by nebylo možné ve spoleÄnosti pracovat, ovÅ¡em jazyk si budete cviÄit neustále, až se budete cítit jako rodilí mluvÄí.