Prima kulečník


Co si pÅ™edstavíte pod tím, když vám Å™eknu, že zábava je pro vÅ¡echny lidi opravdu hodnÄ› důležitá? Protože kolikrát slýchám, hlavnÄ› od své babiÄky, která vždycky říká, že kdo se baví, tak jenom zahálí a fláká se. Ani nevíte, jak mÄ› vždycky tohle dokáže úplnÄ› vytoÄit, protože opravdu nerozumím tomu, proÄ by se lidé vůbec nemohli bavit, když na to mají Äas. Já se také moc ráda bavím. Například moc ráda hraji kuleÄník a nebo také badminton nebo tenis. Jenomže babiÄka říká, že je to jenom utíkání od běžných starostí. Jenomže tohle vůbec není pravda. Já chodím jeÅ¡tÄ› na vysokou Å¡kolu. DÄ›lám si jeÅ¡tÄ› brigádu, takže absolutnÄ› nechápu, že když mám vÅ¡echny hotové své povinnosti, proÄ bych se nemohla jít nÄ›kam zabavit s kamarádkami. Za svou nejlepší kamarádkou máme obÄ› dvÄ› moc rády kuleÄník, takže tam chodíme opravdu tak dvakrát, tÅ™ikrát týdnÄ›.

Znáte kuleÄník?

Možná je to tÅ™eba hodnÄ› a zdá se vám to více, než je normálnÄ› zdrávo, ale věřte nám, že vůbec nezahálíme. UÄení nás baví a máme opravdu skvÄ›lé známky, takže opravdu nechápu, proÄ bychom se také nemohly pobavit nÄ›kolikrát týdnÄ›. Moje babiÄka mÄ› s tímto už opravdu Å¡tve a vadí mi to, jaké ona má na zábavu názory. Když jsem se babiÄky zeptala, jestli i ona se dokáže bavit, tak ona Å™ekne, že ne. Že stále jenom nÄ›co může dÄ›lat. Že vůbec nesedí a nic jiného nedÄ›lá.

KuleÄník je prima.

Prý se stále soustÅ™edí a nebo si Äte různé knihy, kde se dozvídá různé informace. Jenomže podle mého názoru ÄlovÄ›k, který tÅ™eba Äte jenom tak pro sebe encyklopedie a nebo další informativní knihy, tak je taky to pÅ™eci zábava. Je to touha. Po tom, by ÄlovÄ›k toho vÄ›dÄ›l hodnÄ›, aby se potom mohl podÄ›lit o své znalosti a zkuÅ¡enosti. A jak se bavíte vy? Myslím, že naÅ¡e tÄ›lo nám za příjemnou zábavu vždy jen podÄ›kuje. Zábava vás vždy příjemně naladí a vy si pořádnÄ› odpoÄinete, aÅ¥ jste na dobré vlnÄ›.