Hry pro všechny


Věřte mi nebo ne, ale hry tady nejsou jenom od toho, aby si malé dÄ›ti hrály. Hry jsou tady od toho, aby si hráli i dospÄ›lí. Já vím, že to zní obÄas nÄ›kdy Å¡patnÄ› vtipnÄ› a jako srandovnÄ› a dÄ›tinsky. Ale já si myslím, že i dospÄ›lí lidé mají vlastnÄ› Å¡anci a také nárok si hrát. Co tÅ™eba poker a nebo karty? Já jsem tÅ™eba například umÄ›la hrát karty už v Å¡esti a nebo dokonce v sedmi letech mÄ› to nauÄila moje babiÄka. Protože moje babiÄka byla opravdu hodnÄ› vášnivá hráÄka karet. Moje babiÄka milovala hlavnÄ› žolíky a tak nebylo divu, že když ona stále se sousedkou se bavila tím, že hrála hry a to hlavnÄ› tedy karty, tak já jsem se to také nauÄila.

Žolíky hraji už několik let.

Potom jsem také jeÅ¡tÄ› v osmi nebo devíti letech zvládla opravdu skvÄ›le hrát poker. Poker mÄ› zase nauÄil můj otec, musím uznat, že je to opravdu hodnÄ› zajímavé a poker mÄ› baví. Už ve tÅ™inácti letech jsem opravdu byla profík a klidnÄ› jsem porazila i tátovy vÅ¡echny kamarády. Potom mÄ› také zajímaly hry, jako například deskové ÄlovÄ›Äe nezlob se a také nakonec Å¡achy. Å achy dokáží hrát klidnÄ› i pÄ›t nebo Å¡est hodin, potom mě to už pÅ™estane bavit. Možná jeÅ¡tÄ› nemám takovou tu klasickou výdrž, jak mají mít správnÄ› hráÄi Å¡achů, ale věřte mi, že se budu snažit.

Ke kartám mám opravdu blízko.

Kolikrát si říkám, že tÅ™eba hráÄi Å¡achu musí mít také opravdu velikou trpÄ›livost. Já věřím, že to je opravdu takové zábavné a není to hra, co se úplnÄ› hodí pro každého, protože Å¡achy jsou takové hodnÄ› divné a zapeklité a jsou velice nároÄné. Myslím si, že kdyby tÅ™eba malé dítÄ› se mÄ›lo nauÄit hrát Å¡achy, tak by ho to asi moc nebavilo. Je to taková zajímavá hra, ale když to pochopíte a pocítíte to kouzlo Å¡achu, tak vás to urÄitÄ› bude bavit. Já jsem také vÄ›dÄ›la, že Å¡achy mÄ› urÄitÄ› zaÄnou bavit, proto jsem je také zaÄala hrát. A nyní Å¡achy miluji. A pak hraji karty. Hraji také se svým partnerem a musím uznat, že ale i tak jsem stále dobrá a partnerovi to nejde.